Bez znaczenia pozostaje długość przerw pomiędzy okresami zatrudnienia, wymiar czasu pracy, sposób rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia wliczany jest również czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych....oraz ,