...W przypadku wystąpienia problemów z układem pokarmowym lub wydalniczym dziecka nie wolno dopuścić do odwodnienia młodego organizmu. Sytuacja ta może doprowadzić do bardzo poważnych w skutkach dalszych problemów zdrowotnych....