...Ówczesna Gorączka to jeszcze nie tragedia, trzeba po prostu aby dziecko wypoczęło i było pod stałą opieką...